Πώς είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Κίνα;

Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν συνδέεστε σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi, καθώς αποτελούν σημαντική προτεραιότητα, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα. Δεν είναι σαφές πώς η Κίνα έχει καταργήσει την πρόσβαση του κοινού στο Wi-Fi και φαίνεται ότι τα VPN εντός της Κίνας δεν είναι ασφαλή.

Read More